BUTTONS boksen adoptie militaire dienst boksen duiken sportkeuringen algemeen werken met ademlucht nogepa vervuilde grond Alcohol en drugs tankervaart taxikeuringen medibus rijbewijs cde zeevaart binnenvaart cruisschepen verzekeringskeuringen rijbewijs abe  

Rijbewijs CDE

Bij iedere vernieuwing van het vrachtwagen- of busrijbewijs dient een medische keuring plaats te vinden. Deze regelmatige keuring is bedoeld om vrachtwagenchauffeurs veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. De keuring is verplicht bij de vernieuwing van het vrachtwagen- of busrijbewijs en is een verplicht onderdeel voor het examen CDE.

Het CBR verstrekt dit document, en is verkrijgbaar voor ongeveer E 23,00 bij het gemeentehuis of deelgemeente.

De Medische Keuring

Een arts moet het Geneeskundig verslag invullen. Daarvoor is het nodig dat u een medische keuring ondergaat. Bij deze keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie, en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Uw bloeddruk zal worden gemeten en uw urine zal worden gecontroleerd. Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel met bril/contactlenzen.

De keuring vindt plaats conform de 'Regeling eisen rijgeschiktheid 2000'
U dient daarom naar de keuring mee te brengen:
- De eigenverklaring van het gemeentehuis of deelgemeente
- Medicatie die u gebruikt
- Een plastic potje (eventueel verkrijgbaar bij apotheek of drogist) met verse urine

Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

De kosten van de medische keuring zijn voor rekening van de aanvrager, uw werkgever of wordt verrekend via uw rijschoolhouder.

Zie ook www.cbr.nl

VOOR KEURING BEL: 010 2810191