BUTTONS parachute adoptie militaire dienst duiken sportkeuringen algemeen werken met ademlucht nogepa vervuilde grond Alcohol en drugs tankervaart taxikeuringen medibus rijbewijs cde zeevaart binnenvaart cruisschepen verzekeringskeuringen rijbewijs abe  

Sportkeuringen: Duiken

De NOB stelt bij aanvang een medische keuring verplicht en adviseert haar leden naar een arts te gaan die een applicatie heeft gevolgd voor het uitvoeren van duikkeuringen. Een overzicht van deze artsen vindt U via de site van de NVD, www.duikgeneeskunde.nl

De Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde adviseert een medische keuring elke 3 jaar en boven de 50 liefst elk jaar. Doel van de keuring is om bekende, maar eventueel ook onbekende aandoeningen in kaart te brengen om zodoende tot een goed onderbouwd advies te kunnen komen.
PADI verlangt alleen een medische keuring wanneer op hun vragenlijst over de gezondheid op 1 of meerdere vragen met ja beantwoord wordt of bij cursussen voor divemaster of hoger.
Wij zijn met de NVD en NOB van mening dat een uitgangspositie mbt uw gezondheid voordat u met een duikcursus begint van groot belang is en uw veiligheid ten goede komt.

De medische keuring

De keuring is volgens de richtlijnen van de NVD (www.duikgeneeskunde.nl) en neemt ongeveer 20 tot 30 minuten in beslag. Onder aan deze pagina kunt U via de link een vragenformulier downloaden wat U ingevuld mee moet nemen naar de keuring. Het vragenformulier wordt samen met de arts doorgenomen, waarna het lichamelijk onderzoek plaats vindt. De keuringsgegevens worden digitaal bewaart en mocht er zich onverhoopt toch een duikongeval voor doen dan kan de betreffende medische instanties een verslag gestuurd worden met de medische uitgangspositie van voor het ongeval. Daarnaast mag de gekeurde duiker altijd bellen of mailen als er vragen op duik-medisch gebied zijn.

De Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.


Een aantal ziektekostenverzekeraars ( CZ, Delta Loyd, OHRA) vergoeden de medische sportduikkeuring mits uitgevoerd door een gecertificeerd sportduikarts van de NVD of een geregistreerd sportarts.

Eigenverklaring NOBVOOR KEURING BEL: 010 2810191