BUTTONS parachute adoptie militaire dienst duiken sportkeuringen algemeen werken met ademlucht nogepa vervuilde grond Alcohol en drugs tankervaart taxikeuringen medibus rijbewijs cde zeevaart binnenvaart cruisschepen verzekeringskeuringen rijbewijs abe  

"Medibus"/ Chauffeurspas

De medibuspas komt per 1 januari 2015 te vervallen maar de 5 jaarlijkse keuring voor touringcarchauffeurs blijft verplicht totdat Europese regelgeving hierover uniform is geworden. Dit kan nog wel enkele jaren duren. Tot die tijd kunt U bij ons gekeurd worden voor de chauffeurspas en krijgt U in plaats van de medibuspas een pas van ons bedrijf mee waaruit bijkt dat U aan de normen voldoet.

De Medische Keuring

Samen met de arts wordt een vragenlijst met gezondheidsvragen, waarvan u een link onder aan deze pagina vindt, doorgenomen. Afhankelijk van deze vragenlijst kan de arts beoordelen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.
Bij de medische keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie, en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Uw bloeddruk zal worden gemeten en uw urine zal worden gecontroleerd.
Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel met bril/contactlenzen. De keuring vindt plaats conform de 'Regeling eisen rijgeschiktheid 2000' U dient daarom naar de keuring mee te brengen:

- Uw rijbewijs
- Medicatie die u gebruikt
- Een plastic potje (eventueel verkrijgbaar bij apotheek & drogist) met verse urine.

De kosten voor de Chauffeurspaskeuring bedragen:

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

Na de keuring

Op basis van de ingevulde vragenlijst en het verrichte medisch onderzoek beslist de keuringsarts of de Chauffeurspas kan worden afgegeven of niet. Indien u goedgekeurd wordt krijgt u direct de Chauffeurspas mee. Het nummer van de pas wordt bij ons geregistreerd en is strikt persoonlijk, bij verlies of diefstal dient de Chauffeurspas bij ons te worden afgemeld. De Chaufferspas is vijf jaar geldig.

Vragenformulier Chauffeurspas


VOOR KEURING BEL: 010 2810191