BUTTONS parachute adoptie militaire dienst duiken sportkeuringen algemeen werken met ademlucht nogepa vervuilde grond Alcohol en drugs tankervaart taxikeuringen medibus rijbewijs cde zeevaart binnenvaart cruisschepen verzekeringskeuringen rijbewijs abe  

Medische keuring
Ambassade Militaire dienst

Mannen boven de 18 jaar met de Turkse nationaliteit hebben de verplichting om uiterlijk voor hun 38ste jaar hun militaire dienstplicht in Turkije te vervullen. Om deze verplichting te kunnen vervullen moet betrokkene een aanvraag indienen bij het Turks Consulaat. Bij deze aanvraag moet tevens een medische keuring worden gelegd. Het is de verantwoordelijkheid van betrokkene om deze keuring te laten verrichten. De formulieren kunnen bij het consulaat verkregen worden

De Keuring:
Samen met de arts wordt de vragenlijst over de gezondheid doorgenomen waarna er een algemeen lichamelijk onderzoek plaats vindt.

Wat moet U mee brengen:
- De formulieren die U bij het consulaat heeft mee gekregen.
- Uw legitimatiebewijs
- Medicatie die u gebruikt
- Een plastic potje (eventueel verkrijgbaar bij apotheek & drogist) met verse urine.

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.


VOOR KEURING BEL: 010 2810191