BUTTONS parachute adoptie militaire dienst duiken sportkeuringen algemeen werken met ademlucht nogepa vervuilde grond Alcohol en drugs tankervaart taxikeuringen medibus rijbewijs cde zeevaart binnenvaart cruisschepen verzekeringskeuringen rijbewijs abe  

Medische keuring
Werken met vervuilde grond C.R.O.W. A/B/C

Bij de medische keuring wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan de keuringseisen voor het werken met vervuilde grond en of deze zijn of haar functie aan boord van een schip kan uitoefenen. De keuring is daarbij niet alleen gericht op de medische geschiktheid van het bemanningslid zelf, maar ook op de veiligheid van de overige opvarenden en de andere waterweggebruikers zoals vastgelegd in de C.R.O.W. klasse A, B of C.

  • Voor machinisten, chauffeurs en opvarenden die in beginsel niet aan de verontreinigde stoffen worden blootgesteld dankzij aanvullende maartregelen, is een A-keuring voldoende.
  • Bij gerede kans dat luchtkwaliteitsmetingen in het werkgebied de grenswaarden kunnen overschreden, waarbij adembescherming moet worden gebruikt dan A+B-keuring.
  • Bij buitenlucht onafhankelijke ademlucht met of zonder speciale kledij waarbij een extra hittebelasting kan optreden wordt er gekeurd volgens richtlijnen A+B+C.

Aan het eind van de keuring wordt nog wat bloed afgenomen waarin lever-, nier-, en schildklierwerking wordt bepaald. Na goedkeuring ontvangt de kandidaat een Geneeskundige verklaring vervoer vervuilde grond en een pasje.

Kosten

Zie de tarieven voor de actuele tarieven. Klik hier voor de tarieven.

Wat dient u mee te nemen:

• Een geldig legitimatiebewijs
• De keuringspapieren medische vervuilde grond keuring die u van deze site heeft kunnen downloaden.

Formulier medische vervuilde grond keuring


VOOR KEURING BEL: 010 2810191