BUTTONS parachute adoptie militaire dienst duiken sportkeuringen algemeen werken met ademlucht nogepa vervuilde grond Alcohol en drugs tankervaart taxikeuringen medibus rijbewijs cde zeevaart binnenvaart cruisschepen verzekeringskeuringen rijbewijs abe  

Werken met ademlucht

Working with compressed air

Arbeiten mit Druckluft

Specifieke brandbestrijding en reddings werkzaamheden, ofwel de gidsfunctie voor professionele hulpdiensten waarbij adem beschermende middelen moeten worden gebruikt, brengen altijd een groter risico en verhoogde lichamelijke en geestelijke inspanning met zich mee. Daarom moet de ademluchtdrager ten eerste lichamelijk geschikt zijn. Dit moet blijken uit een medische keuring die periodiek moet worden herhaald:
voor personen < 40 jaar om de drie jaar, tussen de 40 en 50 jaar om de twee jaar en > 50 jaar elk jaar. Daarnaast is een goede praktische training vereist.

De keuring
Samen met de arts wordt een vragenlijst met gezondheidsvragen waarvan U een link onder aan deze pagina vindt doorgenomen. Afhankelijk van deze vragenlijst kan de arts beoordelen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Bij de medische keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie, en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Er wordt een longfunctie onderzoek verricht, uw bloeddruk zal worden gemeten en uw urine zal worden gecontroleerd.

De kosten
Zie de tarieven voor de actuele tarieven. Klik hier voor de tarieven.

Vragenformulier medische keuring werken met ademlucht

Questionair compressed air workers

Fragebogen Deutsch
VOOR KEURING BEL: 010 2810191